Shri Saraswati Mantra Lyrics in hindi

Maa saraswati basant panchami hd wallpapers creative

 

Shri Saraswati Mantra Lyrics

=========================

1. Saraswati Ekakshar Mantra

ऐं॥

2. Saraswati Dvyakshar Mantra

ऐं लृं॥

3. Saraswati Tryakshar Mantra

ऐं रुं स्वों॥

4. Saraswati Dashakshar Mantra

वद वद वाग्वादिनी स्वाहा॥

5. Saraswati Mantra

ॐ ऐं नमः॥

6. Saraswati Mantra

ॐ ऐं क्लीं सौः॥

7. Mahasaraswati Mantra

ॐ ऐं महासरस्वत्यै नमः॥

8. Saraswati Mantra

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः॥

9. Saraswati Mantra

ॐ अर्हं मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयम्कारी
वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा॥

10. Shri Saraswati Puranokta Mantra

या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

11. Saraswati Gayatri Mantra

ॐ ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि। तन्नो देवी प्रचोदयात्॥

=========================

Comments

Related Articles

Translate »